Aggtuells


Alli wichtige Date findsch unde im Kaländer

Jede Donschtig am 20:00 pfyffe

Novämber 2017

Donschtig 2. Novämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 9. Novämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 16. Novämber 19:20

Sujetpräsentation, Hauptstroos 11, Birsfälde

Zischtig 21. Novämber 17:00 – 19:00

Larve abasse

Donschtig 23. Novämber 20:15

Pfyffe, gmainsami Drummeliproob in dr Knabemusik an dr Utengasse 13

Donschtig 30. Novämber 20:00

Pfyffe mit Gaschtinschtruggtion

Dezämber 2017

Donschtig 7. Dezämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 14. Dezämber

Wienachtsässe – Infos kemme no

Donschtig 21. Dezämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 28. Dezämber

kei Pfyffe

Jänner 2018

Donschtig 4. Jänner

kei Pfyffe

Donschtig 11. Jänner 19:30

Pfyffe, gmainsami Drummeliproob Aula Leonhardschuelhuus

Donschtig 18. Jänner 19:30

Pfyffe, gmainsami Drummeliproob Aula Leonhardschuelhuus

Sunntig 21. Jänner

Seibi-United-Marschiebig

Donschtig 25. Jänner 19:30

Pfyffe, gmainsami Drummeliproob ev. Thearesaal BFS – Infos kemme no.

Hornig 2018

Donschtig 1. Hornig 20:00

Ladäärne Vernisage

Samschtig 3. Hornig

DRUMMELI 3. bis 9. Hornig

13:15 Generalprobe
19:30 Première

Donschtig 8. Hornig

mr sin am Drummeli

Donschtig 15. Hornig 0

kei Pfyffe s Schuelhuus isch zue – Infos kemme no

19. bis 21. Hornig

FASNACHT 2018

Donschtig 22. Hornig

kei Pfyffe – Erholigsphase

März 2018

Erholigsphase :-)

kei Pfyffe

Suntig 11. März

Mysli-Bummel

April 2018

Erholigsphase :-)

kei Pfyffe

Mai 2018

Donschtig 3. Mai 20:00

erschti Pfyfferstund noch dr Fasnacht

Donschtig 10. Mai – Uffahrt

kei Pfyffe

Baselstädtisches Schwingfest, Organisation Seibi und Seibi-Mysli

Donschtig 17. Mai 20:00

Pfyffe

Donschtig 24. Mai 20:00

Pfyffe

Donschtig 31. Mai 20:00

Pfyffe

Juni 2018

Donschtig 7. Juni 20:00

Pfyffe

Donschtig 14. Juni 20:00

Pfyffe

Donschtig 21. Juni 20:00

Pfyffe

Donschtig 28. Juni 20:00

Pfyffe

Juli 2018

Donschtig 5. Juli – Schuelferie

Summerstamm

Donschtig 12. Juli – Schuelferie

Summerstamm

Donschtig 19. Juli – Schuelferie

Summerstamm

Donschtig 26. Juli – Schuelferie

Summerstamm

Augschte 2018

Donschtig 2. Augschte – Schuelferie

Summerstamm

Donschtig 9. Augschte – Schuelferie

Summerstamm

Donschtig 16. Augschte 20:00

Pfyffe

Donschtig 23. Augschte 20:00

Pfyffe

Donschtig 30. Augschte 20:00

Pfyffe

Sepdämber 2018

Donschtig 6. Sepdämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 13. Sepdämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 20. Sepdämber 20:00

Pfyffe

Donschtig 27. Sepdämber 20:00

Pfyffe

Oggdober 2018

Donschtig 4. Oggdober – Schuelferie

kei Pfyffe

Donschtig 11 Oggdober – Schuelferie

kei Pfyffe

Donschtig 18. Oggdober 20:00

Pfyffe

Donschtig 25. Oggdober 20:00

Pfyffe